VO - Filip Riđički

VO - Kristina Krepela

VO- Željko Tomac, Jelena Martinović

VO- Višnja Šikić

VO- Rajana Radosavljev

VO- Šantek, Mila Elegović, Dražen Čuček, Iva Šulentić