Sve livade su samo livade. Jedino Livada ima adresu.

Livada produkcija d.o.o.
Zavrtnica 17, 10000 Zagreb, Croatia
info@livada-produkcija.com
Tel: +385 1 61 94 660
Fax: +385 1 61 94 663

Obvezna slova i brojke

Livada produkcija d.o.o.
Zavrtnica 17, 10000 Zagreb, Croatia
Tvrtka je upisana kod trgovačkog suda u Zagrebu.
OIB: 65708682409
MBS: 3764745
Temeljni kapital: 270.000,00 kn (uplaćeno u cijelosti)
IBAN: HR1124020061100440580