Ralph Rusi Internet - Krs i Lom 2

Sinkronizacija: Livada Produkcija

Režija, prijevod i prepjev: Anja Maksić Japundžić

Režija glazbe: Nikša Bratoš

Mix studio: Shepperton International

Kreativni supervizor hrvatske verzije: Magdalena Dziemidowicz

Hrvatsku verziju proizveo: Disney Character Voices International, Inc.
Godina sinkronizacije: 2018.

Uloge:
Vedran Mlikota, Sandra Hrenar, Hana Hegedušić, Sementa Rajhard, Vanda Winter, Ana Maras Harmander